Tuesday, 28/06/2022 - 14:12|
CỔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẬU GIANG
 • Hồ Thị Việt An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Thanh niên
  • Email:
   anhtv.gdtxtinh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Quốc Bửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Email:
   buulq.gdtxtinh@haugang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   muoinv.gdtxtinh@haugiang.edu.vn
Liên kết website