Thông tin chi tiết:
Cao Thanh Thúy
Giáo viên Cao Thanh Thúy
Ngày tháng năm sinh 10/02/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ Hệ thống thông tin
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Liên kết website