Thursday, 26/11/2020 - 03:28|
CỔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẬU GIANG
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Dung
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Công nghệ sinh học
Email dungntk.gdtxtinh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách