Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Dung
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày tháng năm sinh 02/03/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ Công nghệ sinh học
Email dungntk.gdtxtinh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Liên kết website