Thông tin liên hệ
Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang

Số 50 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
02933870515
gdtxtinh@haugiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống